A kormány működésében továbbra is kiemelt helyet kap a nemzetstratégiailag kiemelt ügyekben a különböző társadalmi csoportokkal való kapcsolattartás és együttműködés. Stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízottként továbbra is Nyitrai Zsolt kapott erre megbízást Orbán Viktor miniszterelnöktől.

Orbán Viktor megbízta Nyitrai Zsoltot

A kormány fontosnak tartja a különböző társadalmi csoportok véleményének meghallgatását és azok becsatornázását a döntéshozatalba. E cél hatékony és eredményes érvényesülése érdekében Orbán Viktor miniszterelnök 2018. május 18-i hatállyal miniszterelnöki megbízottá nevezte ki Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőt.

A miniszterelnöki megbízott a Miniszterelnöki Kabinetirodán belül látja el feladatát. Hatáskörébe tartozik a kormányzati cselekvésre irányuló társadalmi kezdeményezések fogadása, az ezzel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítése, valamint a kormány társadalmi stratégiai partnereivel való kapcsolattartás és konzultáció. A miniszterelnöki megbízott a kiemelt társadalompolitikai ügyekben javaslattételi joggal bír a miniszterek és a kormány irányába.

(Kormányzati Tájékoztatási Központ)