Az Országgyűlés lezárta a postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat általános vitáját.

A Magyar Posta stratégiai fontosságú vállalat, hiszen 100 százalékban állami tulajdonú és nyereséges.
A Magyar Posta foglalkoztatottjainak létszáma több mint 33 ezer fő, ebből 10 ezer fő feletti a kézbesítő.
Az állandó postahelyek száma közel háromezer. A Posta az egyetlen olyan pénzforgalmi szolgáltató, amely az alapigényeknek megfelelő országos hálózattal bír.
A Magyar Postát az Európai Unió tíz legjobb postai szolgáltatója között tartják számon.

Nyitrai Zsolt vezérszónokként kiemelte: ,,Magyarország számára a Posta nemzeti érték. Nemzeti érdek, hogy a jövőben is az maradjon”.

A vállalat nagy kihívások előtt áll, hiszen az Európai Uniós szabályozás miatt 2013-ban megszűnik a postai monopólium, sor kerül a piac teljes liberalizációjára. Történik mindez úgy, hogy közben az egyetemes postai szolgáltatás biztosítása tagállami feladat.
2013-tól a levélpiacon a Posta elveszíti védettségét, versenytársak jönnek majd, ráadásul egyetemes szolgáltatás kötelezettsége nélkül.

Kihívást jelent a Posta számára a változó világ is, hiszen az internet és az elektronikus levelezés elterjedésével a klasszikus magánlevelezés jelentős mértékben csökkent.

Az új postai szolgáltatásokról szóló törvénynél kiemelten fontos, hogy az Országgyűlés jó döntést hozzon, hiszen ezen múlik a Magyar Posta jövője.
Valamennyi parlamenti pártnak a Magyar Posta kérdését nemzeti ügynek kell tekintenie!

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta ,,a Postának új kitörési pontokra van szüksége”, ezért a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja arra kéri Magyarország Kormányát, hogy biztosítson nagy szerepet a Postának a közszolgáltatások területén. Nagyobb szerephez kell jutnia a Magyar Postának a nyugdíjak, segélyek és egyéb állami juttatásoknak a jogosulthoz való eljuttatásában és egyéb pénzforgalmi szolgáltatásokban, továbbá az elektronikus ügyintézés területén. A lakossági állampapír forgalmazásban szintén főszerepet kell kapnia a Postának. A cég által tervezett nemzetközi terjeszkedés lehetősége szintén fontos lépés lehet.

A Fidesz támogatja, hogy az új piacra lépők esetében is a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ellenőrző, engedélyező szerepe erős legyen, hiszen a 2013-ban esedékes piacnyitásnak úgy kell megtörténnie, hogy a fogyasztók számára nyújtott minőségi szolgáltatások színvonala ne csökkenjen.

A Fidesz arra kéri a Kormányt, hogy a hazai és uniós jogszabályokkal összhangban a rendelkezésére álló minden eszközzel segítse a Magyar Postát, hogy az a piacnyitás után is megőrizhesse stratégiai szerepét.

Mindezeket figyelembe véve a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja jó alapnak tartja a Magyarország Kormánya által benyújtott, a Postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslatot, azt módosításokkal támogatni fogja a végszavazáskor.