A vagyonvédelmi dolgozók érdekképviseleti szervezeteivel egyeztetett Nyitrai Zsolt, a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója a vagyonvédelmi dolgozók általános helyzetének, munkakörülményeinek és jogi védelmének javítása érdekében, majd ezt követően döntött a kormány a kérdésben.

Az egyeztetésen részt vett a Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége, a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsága és a Vagyonvédelmi Munkavállalók Országos Független Szakszervezete.

A megbeszélésen az érdekképviseleti szervek kiemelték a rezsióradíj fontosságát. Emellett hangsúlyozták még a fekete foglalkoztatás és a munkahelyi ellenőrzések problémáját is.

Az egyeztetést követően a Kormány döntött a rezsióradíj bevezetéséről. A rezsióradíj a vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtók által a vagyonvédelmi feladat elvégzéséhez szükséges, egy munkaórára vetített minimális költség.

Az elfogadott kormányrendelet alapján a jövőben a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsággal közösen minden év február 1-jéig elkészíti a rezsióradíj mértékére vonatkozó együttes javaslatát, amelyet megküld a belügyminiszternek. A miniszter legkésőbb minden év április 1-jéig lezárja az adott évre megállapított rezsióradíj mértékére vonatkozó egyeztetési eljárást az érintett szervezetekkel, és megállapítja a rezsióradíj mértékét.

A tárgyaláson a felek megállapodtak, hogy párbeszédet folytatva, a felvetett kérdésekre közösen tekintik át a megoldási javaslatokat.

A Magyar Országgyűlés 2013-ban úgy határozott, hogy a közrend és a közbiztonság erősítését célzó intézkedéscsomag részeként a magánbiztonsági szektornak, és ezen belül a személy- és vagyonőri szakmáknak is presztízst kíván teremteni.

Az ágazati dolgozóknak meg kell ismerkedniük a megváltozott jogszabályi környezettel, köztük új jogaikkal és kötelességeikkel, valamint azok gyakorlati alkalmazásával, ezért kötelező képzést, majd ötévenként utóképzést írtak elő a vagyonőrök részére.

A képzésen való részvétel minden személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkező munkavállaló részére kötelező, ők 2014. január 1-jéig kötelesek voltak a jogszabályban meghatározott képzési és vizsgáztatási követelményeknek eleget tenni. A vizsgával nem rendelkezők a határidőt követően nem végezhetnek vagyonvédelmi tevékenységet. A képzésről a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósága és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara közösen gondoskodik.