Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője hétfőn napirend előtti felszólalásában a felsőoktatás aktuális helyzetéről szólt kitérve az egri Eszterházy Károly Egyetem megalakulására és az ezt támogató aláírásgyűjtési akcióra, az Eszterházy Petíció sikerére.

TV Eger

Nyitrai Zsolt felszólalásában elmondta: az állam életében vannak nagy rendszerek, stratégiai fontosságú területek, amelyeket időről időre meg kell frissíteni, hozzá kell igazítani a kor kihívásaihoz. Ilyen terület például az egészségügy vagy az oktatás rendszere.

Az nem is volt kérdés – tette hozzá -, hogy a magyarországi felsőoktatás átalakításra szorul. Szinte mindig is napirenden volt, de mindenki csak dobálta, „mint a forró krumplit”. Márpedig nagy  és fontos feladat ez, mert az, hogy valami jól vagy rosszul alakul az országban ezen a területen, csak évek múltán derül ki, akkor pedig már sokszor késő.

Ezért is volt fontos előrelépés, hogy a kormány vállalta az ezzel járó felelősséget, szakmai konfliktusokat, nehézségeket, majd döntéseket hozott. Pontosan a már sokszor említett cél eléréséért: az új, modern formában létrejövő értékmentés érdekében!

“Fokozatváltás a felsőoktatásban”- ezt a címet viseli a kormányzat új stratégiája, amely Magyarország számára komoly lehetőségeket kínál. Az anyag szerint a magyar felsőoktatás színvonalát emelni kell, versenyhelyzetet kell teremteni a felsőoktatási rendszeren belül.

Hazai és nemzetközi szinten versenyképes tudást kell adni a hallgatóknak, és ehhez meg kell teremteni a feltételrendszert. Mindezt úgy, hogy a munkaerő-piaci és társadalmi elvárásokhoz kell igazítani a képzési struktúrát – hangsúlyozta a képviselő.

Majd így folytatta: ennek szellemében kellett nekünk is áttekinteni a Heves megyei lehetőségeket. A stratégiai célokat szem előtt tartva javasoltuk a két megyei felsőoktatási intézmény, a gyöngyösi Károly Róbert és az egri Eszterházy Károly Főiskola összeolvadását. Ez persze, ahogy lenni szokott minden változásnál, nagy vihart kavart, hiszen felül kellett emelkedni személyes ambíciókon, a presztízsharcokon, de mára azt gondolom, mindenki belátta: a két intézmény egyesülése a helyes út.

Egri egyetemről az Országgyűlésben

Ez az út pedig egy erős tudásközpont létrejöttéhez vezethet Egerben. Abban a városban, ahol az országban először kezdte meg működését orvosi és jogi kar, és ahol Eszterházy Károly 1762-ben Lyceumot építtetett abból a célból, hogy a városban egyetem működjön.

Nyitrai Zsolt arról beszélt, hogy a szakszerűség fellegvárának, nem pedig a meddő tudás elefántcsonttornyának kell lennie egy egyetemnek vagy egy főiskolának. Legyen szó bölcsész- s agrártudományról, vagy éppen a turizmus oktatásáról. Az alkalmazott tudományok egyetemének státusza, oktatáspolitikai koncepciója ezt a célt szolgálja, szorgalmazza. Ennek magam is hangot adtam a főiskola továbbfejlesztése kapcsán már idén májusban, majd szeptemberben, az Eszterházy Károly Főiskola 242. tanévnyitó ünnepségén – tette hozzá.

„Ezért indítottunk Eszterházy Petíció néven közéleti akciót Heves megyében, hogy a helyben élő polgároknak legyen lehetőségük arra, hogy személyes hitvallásukkal, aláírásukkal támogatói, részesei legyenek az egyetemmé válásnak. Örömmel jelenthetem, hogy az Eszterházy Petíciót több mint 12 ezren írták alá ezzel is támogatva a siker elérését – fogalmazott Eger országgyűlési képviselője.

A honatya kijelentette: “Az Országgyűlés döntésének köszönhetően 2016 nyarától Egerben alkalmazott tudományok egyeteme jön létre. Köszönet jár érte mindenkinek, aki ezt szavazatával támogatta!”

Majd így folytatta: az egyetemi fejlesztés, az új felsőoktatási koncepció és az általa megerősített portfólió, a két megyei főiskola összevonásának terve a regionális távlatok, a térség kohézióját és nem a kettéválását vetíti előre. A jellem szilárdsága, az elme nyitottsága egymást szolgálja, és új lehetőségeket teremt. Ez az együttműködés tehát Eger, Gyöngyös, Sárospatak és Jászberény közös sikere!

Nyitrai Zsolt felszólalásában kiemelte: az egyetemmé válás nem puszta adminisztratív döntés, hanem egy intellektuális kihívás és előrelépés. Ahol a szakok, a karok egymásra találásával, kapcsolódásával a tudásbázis emelkedhet, a szellem érettsége új szintre léphet. Persze, kétely is megfogalmazódik ilyenkor. Ha egy nagyobb szervezeti előrelépés történik, ott felmerül annak a veszélye, hogy az ember magára marad, eltéved az úton, elveszik az emberi lépték. Pedig éppen ez az emberi lépték, amely minden fejlődésnek az alapja és kulcsa kell, hogy legyen.

A honatya hozzátette azt is, hogy a diákok számára a felsőoktatás bürokráciája sokszor komoly akadályt jelent. Az oktatók számára pedig a kutatás és tanítás nyugodt körülményeinek kialakítása jelent kihívást. Az intellektuális erő ahhoz kell, hogy az emberi képességek gazdagodása minél kevesebb akadályba ütközzön. Ehhez mind az állam, mind az intézményi vezetés, mind az oktatók és a hallgatók tudásközössége részéről közös összefogás szükségeltetik. A tanárképzés jelentősége éppen ezért fontos: közösségben betöltött feladata, hogy minél szélesebb alapot biztosítson a társadalomnak a továbblépésre, az egyénnek a helyes út megtalálására.

Mint hangsúlyozta: az egri értelmiségképzés a maga környezetével, hagyományával, intellektuális erejével éppen a beismerésre nehezen képes és irányt vesztett világ ellen léphet fel és vonulhat hadba. Ez azt is jelenti, hogy az egri küldetéstudat nem szorulhat be a provincialitás hálójába, hanem egyetemes emberi kihívások felé kell, hogy fordítsa tekintetét.

A Heves megyei felsőoktatás több száz éves múltja, a jelen eredményei, az új felsőoktatási koncepció lehetőségei, a főiskolák összeolvadása miatt megerősödött portfólió, a helyi emberek kiállása (az Eszterházy Petíció) teremtette meg az esélyét annak, hogy ma arról beszélhetünk: Eger központtal alkalmazott tudományok egyeteme kezdheti meg működését.

Köszönet érte! Legyünk büszkék Egerre! – fejezte be parlamenti felszólalását Nyitrai Zsolt.

Egri egyetemről az Országgyűlésben

Az elhangzott napirend előtti felszólalásra válaszolt Rétvári Bence államtitkár, aki így fogalmazott:

„Egy közösség sikere az, amiről a képviselő úr itt be tudott számolni, és valljuk meg, hogy köszönet illeti meg a képviselő urat is, hogy mindvégig a folyamat során ott volt minden lépésénél, ő maga is szervezte, alakította ezt a folyamatot. „Egyetemet Egernek!” – ez volt az első szlogen, utána az Eszterházy Petícióval pedig az egriek fel tudták mutatni, hogy nagyon széles körű társadalmi támogatottsága van a kezdeményezésnek…”