Történelmi és politikatörténeti pillanat tanúi lehetünk, hiszen EU-biztos eddig még soha nem járt hivatalos látogatáson Egerben – jelentette ki Nyitrai Zsolt, Eger országgyűlési képviselője a Navracsics Tiborral megtartott közös sajtótájékoztatón.

(TV Eger)

Nyitrai Zsolt felidézte a vendég egri programját, találkozóját Ternyák Csaba egri érsekkel, valamint Habis László polgármesterrel. Hozzátette: , az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa a Megyeházán előadást tartott iskolák, kulturális intézmények vezetőinek, azon területek szakembereinek, melyek a magyar biztos portfóliójába tartoznak a Bizottságban.

Navracsics Tibor elmondta, az unió legfontosabb szervének megalakulásakor megegyeztek abban, hogy – némileg szakítva az eddigi a hagyományokkal – a biztosok rendszeresen találkoznak a tagállamok parlamentjeivel, szakbizottságaival, a helyi közösségekkel. Bár Brüsszelből nagy rálátásuk van a tagországokban zajló folyamatokra, nem szabad elszakadniuk a valóságtól. Természetesen ez vonatkozik a biztosok hazájára is, s nagy öröm számára, hogy szülővárosa, Veszprém, valamint Budapest után most Eger városába látogathat el.

A fórumról szólva elmondta, hogy lényeges megismerni a helyi véleményeket, ugyanakkor ismertetni kell azokat a feladatokat, amelyek az unióban jelentkeznek ezeken a területeken. Szinte minden tagállamban – folytatta – nagy kihívás az oktatási rendszer átalakítása, és természetes az is, hogy ezek a témák a belpolitikai küzdelmek középpontjában állnak az egész kontinensen.

Közös kihívás annak eldöntése, hogy a szakképzés és a felsőoktatás mennyire javítja az ifjúság munkába állásának esélyeit, miképpen fejleszthetők azok a nyelvi vagy éppen digitális készségek, amelyek növelhetik esélyeiket.

Ennek kapcsán a magyar uniós biztos hangsúlyozta: az ifjúsági munkanélküliség egyre nagyobb gondot okoz, a szomszédos Horvátországban például ez az arány eléri 45 százalékot. Mindez azért riasztó, mert a munkavállalás a fiatalok társadalmi beilleszkedésének első és döntő színtere. A problémák növekedése a radikalizálódás útjára terelheti az ifjúságot, s ennek veszélye Európa egyes részein nagyon is valós – jelentette ki Navracsics Tibor.

A sport szerepéről szólva elmondta, a világ sokat köszönhet Európának, a sport „bölcsőjének”, majd sok sikert kívánt az egri pólósoknak a barcelonai szereplés előtt. Ugyanakkor szembe kell néznünk negatív jelenségekkel is, hiszen a FIFA-botrány jelzi, miképpen válik egy látványos játékból puszta üzlet, és miképpen merül fel a korrupció gyanúja.

Nyitrai Zsolt az esemény végén arra kérte a magyar EU-biztost, hogy lehetőségeihez mérten segítse Egert és térségét brüsszeli munkája során, ugyanis mind a sport, mind az oktatás, mind a kultúra területén nagy sikereket értünk el, s jó lenne, ha az Európai Unió támogatná ezen területek további fejlődését.